PRETENORTE
   

 

מתקני ייצור

טכנולוגיה ראשונה במעלה

אנו, בחברת Pretensados del Norte מתאפיינים באיכות הגבוהה של מוצרינו, המושגת הודות למדיניות של שיפור מתמיד. אנחנו מייחסים חשיבות רבה למתקני הייצור, הזוכים לתחזוקה מונעת ולשדרוגים, דבר המציב אותנו בראש מבחינה טכנולוגית.

לרשותנו עומדים האמצעים הטובים והחדישים ביותר, ובעלי המקצוע והטכנאים המיומנים ביותר, שיחד מאפשרים לנו לבצע את משימתנו התובענית : "לייצר את פלדת הדריכה הטובה ביותר".


צריבה כימית
המוצרים עוברים הכנה במתקני צריבה כימית לקראת העיבוד המאוחר יותר. מתקנים אלה מבטיחים הסרה מוחלטת של תחמוצות וזיהומים שיוריים מפני החומר, כדי לעמוד בדרישות הגימור של מחלקת בקרת האיכות.


 

משיכה
כל תחנות המשיכה והייצוב במפעל מצוידות בטכנולוגיה המשובחת של מכונות מתוצרת "מאריו פריחריו" Mario Frigerio, הנחשבות לטובות ולחדשניות ביותר בשוק.

 

 

מוטות דריכה - חיתוך לפי מידה
החטיבה לחיתוך לפי מידה של מוטות דריכה, ששודרגה לאחרונה, מצוידת במכונה האחרונה שנוצרה בשנת 2012 על ידי MTM איטליה, בשיתוף עם Mario Frigerio איטליה, ופותחה במיוחד עבור Pretenorte.


 

מוטות מתברגים
השקעותינו האחרונות כוונו להגדיל ולשפר את האגף העוסק בייצור של מוטות דריכה בכל המידות על גימוריהם השונים, המיועדים לשימוש על ידי יצרנים של אדני רכבת.

קליטת המכונות החדישות מתוצרת היצרן הטוב בעולם של מכונות ההברזה למוטות דריכה עבור אדני מסילות ברזל, RALC איטליה, הופכת אותנו...
לבעלי המכונות הטובות ביותר המותקנות באירופה

 

Copyright © 2013 Pretenorte. Todos los derechos reservados.

אינטרנט

ייזום

קשר טלפוני

+34 945 258 431

C/Miravalles, 4 - Zona Industrial de Betoño 01013 Vitoria-Gasteiz - Spain

Fax: + 34 945 261 400 - pretenorte@pretenorte.com