PRETENORTE
   

 

--אדני רכבת

הטרומיים מבטון לשימוש בעבודות הנדסה אזרחית או בבנייה, בכל רחבי העולם.

אנו גאים על היותנו הספקים של היצרנים המובילים בעולם של אדנים עבור מסילות ברזל.

תיל מפלדה דרוכה מחייב – עקב האחריות הכבדה המוטלת על היישומים שלו – קיום של תכונות תובעניות ביותר, ומשום כך המיתקנים שלנו מצוידים באמצעים הטכניים הטובים ביותר הקיימים בשוק.

Pretenorte מייצרת תיל באיכות מעולה ולשם כך אנחנו משתמשים אך ורק בחומרי הגלם הטובים בשוק. חומרי הגלם אלה מופקים ב'תנור רם' על פי מפרט טכני ייחודי לנו, המחמיר עוד יותר מהתקן, כדי לערוב לאיכותם מלכתחילה.


קרוב לוודאי פלדת הדריכה הטובה בעולם

 

Copyright © 2013 Pretenorte. Todos los derechos reservados.

אינטרנט

ייזום

קשר טלפוני

+34 945 258 431

C/Miravalles, 4 - Zona Industrial de Betoño 01013 Vitoria-Gasteiz - Spain

Fax: + 34 945 261 400 - pretenorte@pretenorte.com